Telefon   099/3333-884  Facebook   

Buttia Capitata

Butia capitata je palma perjastih listova, visine do 6 metara, sa promjerom stabla nešto većim od 1 metar. Listovi mogu biti zeleni do srebrni.
Raste na izravnom suncu, kao i u djelomičnom hladu, a od količine izravne sunčeve svjetlosti ovisi dužina listova-što je više sunca, listovi su kraći, a forma kompaktnija. Dobro podnosi vjetar i otvorene pozicije.
Smatra se najotpornijom palmom perjastih listova na niske temperature.