Telefon   099/3333-884  Facebook   

Acer Negundo

Acer Negundo je listopadno stablo iz porodice javora.
Naraste do 25 metara, snažnog je debla, široke i razgranate krošnje.
Kod nas se sadi u parkovima pojedinačno ili u manjim skupinama kao dekorativna biljka.
Odgovaraju mu staništa polusjene, otporan je na sušu i jako brzo raste.