Telefon   099/3333-884  Facebook   

Thuja

Thuja je omiljena ukrasna biljka.
Ubraja se u porodicu čempresa.
Često se sadi pojedinačno ili kao zelena ograda u brojnim vrtovima ili na javnim površinama.
Otporna je na niske temperature. Vrlo dobro podnosi orezivanje.