Telefon   099/3333-884  Facebook   

Grmovi

Grmolike ruže su najrašireniji oblik uzgoja ruža. Rastu u uspravnom grmu do 1 metra visine.
Spoj su više grupa ruža s jednostavnim ili punim cvjetovima.
U vrtovima se uglavnom uzgajaju samostalno.