Telefon   099/3333-884  Facebook   

Maraština

Maraština je bijela sorta, rasprostranjena po cijeloj Dalmaciji.
Sorta je visoke rodnosti i kakvoće.
Smatra se autohtonom dalmatinskom sortom.